Psychotherapeutische praktijk

Psychotherapeutische en psychiatrische hulpverlening.

Sibling is een groepspraktijk in Vossem, Tervuren waar u terecht kan voor psychotherapeutische en psychiatrische hulp. Wij bieden kwaliteitsvolle zorg voor diverse problematieken. In de praktijk werken universitair geschoolde therapeuten en psychiaters, elk met ruime ervaring in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg.

Over ons

Bie Peuskens

°1978

Studeerde geneeskunde aan de K.U. Leuven, en specialiseerde zich nadien in volwassenpsychiatrie. Bijkomend genoot ze de 4-jarige opleiding gezins-, relatie- en systeemtherapie (Context, Leuven), de tweejarige opleiding tot Infant Mental Health deskundige (Rino Vlaanderen), en verscheidene opleidingen tot EMDR-therapeut. Ze neemt op regelmatige basis deel aan nationale studiedagen, internationale congressen en opleidingen.
Naast psychiatrische behandeling van psychotische, stemmings-, angststoornissen en trauma, biedt ze individuele therapie voor volwassenen aan, koppel- en gezinstherapie. Inhoudelijk richt ze zich voornamelijk naar perinatale psychische problemen, moeilijkheden in de vroege ouder-kind relatie, hechtingsstoornissen en vroegkinderlijk trauma. Voor wat betreft perinatale problematiek, wordt multidisciplinair gewerkt en desgewenst outreachend (o.v.v. huisbezoeken).

“When we hold the mother in mind, we help her keep her baby in mind.”

Taal: Nederlands, Engels

Anke Bonnewyn

°1979

Ze voltooide een masteropleiding in de Klinische Psychologie alsook een postgraduaat gezins- relatie en systeemtherapie aan de KU Leuven. In 2016 behaalde ze een doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Ze is ook werkzaam als psychotherapeut op de afdeling Crisisinterventiecentrum van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Ze biedt individuele en koppeltherapie aan voor volwassenen. Ze heeft expertise en interesse in angst- en stemmingsklachten, zingevings- en levensfaseproblemen. Ook biedt ze begeleiding aan bij verliesverwerking in de brede zin (overlijden, scheiding, ziekte, …).

Taal: Nederlands
margaux

Margaux Sageot

°1993

Margaux Sageot (°1993) studeerde in 2017 af als psycholoog aan de KULeuven. In 2022 behaalde ze er het diploma van Cognitieve Gedragstherapie. Sedert 2017 is ze werkzaam als klinisch psycholoog in het universitair psychiatrisch Centrum te Kortenberg. Ze was werkzaam op de afdeling St Lodewijk (afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen en voor psychodiagnostiek) en St Anna (afdeling voor depressies en bipolaire stoornissen). Op heden werkt ze als psychotherapeut op de afdeling De Weg (afdeling voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsproblematiek) en als psychodiagnosticus bij Vrint (vroeg interventieteam voor jongvolwassenen met psychotische klachten). Daarnaast is ze sedert 2018 bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. U kan bij haar terecht voor individuele therapie rond uiteenlopende vragen (angst- of stemmingsproblemen, psychotische klachten, persoonlijkheidsstoornissen …).  

Taal: Nederlands, Engels

Aanbod

Cliënten (18+ tot 60-) kunnen bij ons terecht voor algemene psychiatrische behandeling en psychotherapie. Wij trachten problemen zoveel mogelijk te benaderen vanuit een contextueel kader (weerslag op het gezin, verstoorde interactiepatronen e.d.). We werken graag multidisciplinair, en bieden overleg en intervisiemogelijkheden aan voor collega’s en verwijzers. Onze psychotherapeutische expertise omvat in het bijzonder onderstaande problematieken:

Problematieken

  • stemmingsstoornissen
  • angststoornissen
  • relationele problemen, in het bijzonder in de vroege ouder-kind relatie 
  • hechtingsstoornissen
  • trauma
  • verwerkingsproblemen (rouw, echtscheiding, …)

Contact

Alle aanmeldingen gebeuren via mail.

Adres: Sint-Pauluslaan 30A, 3080 Vossem (Tervuren)

Parkeergelegenheid: Er kunnen links vooraan op de oprit 2 auto's naast mekaar parkeren. Verder kan u in de straat parkeren (best niet op de stoep).

Deze website gebruikt cookies voor een optimale gebruikerservaring.