Psychotherapeutische praktijk

Psychotherapeutische en psychiatrische hulpverlening.

Sibling is een groepspraktijk in Vossem, Tervuren waar u terecht kan voor psychotherapeutische en psychiatrische hulp. Wij bieden kwaliteitsvolle zorg voor diverse problematieken. In de praktijk werken universitair geschoolde therapeuten en psychiaters, elk met ruime ervaring in de ambulante en residentiële geestelijke gezondheidszorg.

Over ons

Bie Peuskens

°1978

Studeerde geneeskunde aan de K.U. Leuven, en specialiseerde zich nadien in volwassenpsychiatrie. Bijkomend genoot ze de 4-jarige opleiding gezins-, relatie- en systeemtherapie (Context, Leuven), de tweejarige opleiding tot Infant Mental Health deskundige (Rino Vlaanderen), en verscheidene opleidingen tot EMDR-therapeut. Ze neemt op regelmatige basis deel aan nationale studiedagen, internationale congressen en opleidingen.
Naast psychiatrische behandeling van psychotische, stemmings-, angststoornissen en trauma, biedt ze individuele therapie voor volwassenen aan, koppel- en gezinstherapie. Inhoudelijk richt ze zich voornamelijk naar perinatale psychische problemen, moeilijkheden in de vroege ouder-kind relatie, hechtingsstoornissen en vroegkinderlijk trauma. Voor wat betreft perinatale problematiek, wordt multidisciplinair gewerkt en desgewenst outreachend (o.v.v. huisbezoeken).

“When we hold the mother in mind, we help her keep her baby in mind.”

Taal: Nederlands, Engels

Anke Bonnewyn

°1979

Ze voltooide een masteropleiding in de Klinische Psychologie alsook een postgraduaat gezins- relatie en systeemtherapie aan de KU Leuven. In 2016 behaalde ze een doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Ze is ook werkzaam als psychotherapeut op de afdeling Crisisinterventiecentrum van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Ze biedt individuele en koppeltherapie aan voor volwassenen. Ze heeft expertise en interesse in angst- en stemmingsklachten, zingevings- en levensfaseproblemen. Ook biedt ze begeleiding aan bij verliesverwerking in de brede zin (overlijden, scheiding, ziekte, …).

Taal: Nederlands
margaux

Margaux Sageot

°1993

Margaux Sageot (°1993) studeerde in 2017 af als psycholoog aan de KULeuven. In 2022 behaalde ze er het diploma van Cognitieve Gedragstherapie. Sedert 2017 is ze werkzaam als klinisch psycholoog in het universitair psychiatrisch Centrum te Kortenberg. Ze was werkzaam op de afdeling St Lodewijk (afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen en voor psychodiagnostiek) en St Anna (afdeling voor depressies en bipolaire stoornissen). Op heden werkt ze als psychotherapeut op de afdeling De Weg (afdeling voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsproblematiek) en als psychodiagnosticus bij Vrint (vroeg interventieteam voor jongvolwassenen met psychotische klachten). Daarnaast is ze sedert 2018 bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. U kan bij haar terecht voor individuele therapie rond uiteenlopende vragen (angst- of stemmingsproblemen, psychotische klachten, persoonlijkheidsstoornissen …).  

Taal: Nederlands, Engels, Frans

Paul Enzlin

°1968

is klinisch orthopedagoog, klinisch seksuoloog en relatie- en gezinstherapeut (Context, Leuven). Hij behaalde een doctoraat in de sociale gezondheidswetenschappen en is als hoogleraar verbonden aan de opleiding master in de seksuologie van de KU Leuven waarin hij vooral doceert rond de klinische seksuologie. Hij werkte mee aan een 150-tal publicaties rond verschillende onderwerpen die verband houden met seksuele zorgen en hun invloed op relaties. Hij houdt zich via (inter)nationale congressen op de hoogte van nieuwe inzichten in het veld.

Als klinisch seksuoloog en relatietherapeut heeft veel ervaring met het werken rond seksuele (o.a. pijn bij het vrijen, erectiestoornissen, verschil in verlangen, betekenisverlening aan seksualiteit) en relationele zorgen van individuen en koppels. Als gezinstherapeut wil hij samen met alle gezinsleden op zoek gaan naar nieuwe manieren van met elkaar (opnieuw) verbinding zoeken en/of maken. Hij vindt de overgang van partner- naar ouderschap en het hervinden van het partnerschap nadat de kinderen het huis hebben verlaten interessante transitiefasen om rond te werken.

“Ik hoor vaak: “seks niet het belangrijkste in een relatie”. Maar mijn ervaring heeft me geleerd dat het evenmin het minst belangrijke is in een relatie. Door er samen over te spreken kunnen we achterhalen hoe belangrijk het echt is voor elke partner. Erover praten vergt vaak (heel) wat moed en het doorbreken van het taboe is niet eenvoudig, maar leidt vaak tot nieuwe inzichten en ervaringen.”

Taal: Nederlands, Engels

Aanbod

Cliënten (18+ tot 60-) kunnen bij ons terecht voor algemene psychiatrische behandeling en psychotherapie. Wij trachten problemen zoveel mogelijk te benaderen vanuit een contextueel kader (weerslag op het gezin, verstoorde interactiepatronen e.d.). We werken graag multidisciplinair, en bieden overleg en intervisiemogelijkheden aan voor collega’s en verwijzers. Onze psychotherapeutische expertise omvat in het bijzonder onderstaande problematieken:

Problematieken

  • stemmingsstoornissen
  • angststoornissen
  • relationele problemen, in het bijzonder in de vroege ouder-kind relatie 
  • hechtingsstoornissen
  • trauma
  • verwerkingsproblemen (rouw, echtscheiding, …)
  • Zorgen rond seksueel functioneren (o.a. pijn bij het vrijen) en seksualiteitsbeleving

Contact

Alle aanmeldingen gebeuren via mail.

Adres: Sint-Pauluslaan 30A, 3080 Vossem (Tervuren)

Parkeergelegenheid: Er kunnen links vooraan op de oprit maximaal 2 auto’s naast mekaar parkeren. Oprit rechts vrijhouden. Verder kan u in de straat parkeren (opgelet: niet op de stoep).

Deze website gebruikt cookies voor een optimale gebruikerservaring.